Poistenie auta na základe vášho výberu

. Zákonnépoistenie autamusí mať uzatvorené každý užívateľ vozidla. Jedná sa o poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí prevádzka motorového vozidla  a z tohto poistenia je následne hradená škoda tretej strane, teda poškodenému. Obsahom poistenia je škoda na zdraví a škoda za poškodenie, z ktorých vyplývajú ďalšie prípadné odškodnenia ako napríklad nemocenská, ušlý zisk a podobne.Pokiaľ nie je uzatvorené toto poistenie, tak … Pokračovat ve čtení „Poistenie auta na základe vášho výberu“